เปิดโผความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง 62 พบมุมมองคนไทยส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง - Shark Tank Thailand