เริ่มต้นเป็น Startup แนวทางสร้างไอเดีย หานวัตกรรม และ นำเสนอแหล่งนายทุน - Shark Tank Thailand